İkinci El Makinaların 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre uygunluğunun değerlendirilmesi

Halihazırda seri/özel üretim makinalar için 2006/42/EC temel gereklerine uygunluğunun kontrolü , teknik dokümantasyon hazırlanması ve deklarasyon/sertifikasyon  ile  Avrupa Ekonomik Alanına (AEA) sunulmasında herhangi bir sorun yoktur.

Zaman zaman, ihtiyaç dahilinde  Avrupa Birliği ve Türkiye içinde ithalatçılar, üreticiler iyi durumda olan AEA dışındaki kullanılmış/ikinci el makinaları satın almak ve pazarda serbest dolaşımı sağlamak isterler. Bu durumda merak edilen soru, ikinci el makinaların serbest dolaşımda olabilmesi için kriterler ne olmalıdır?

Yıllar önce üretilmiş kullanılmış/ikinci el  makine  , güncel yönetmelik olan 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği  ve ilgili harmonize standartların gerekliliklerini  tam olarak karşılayabiliyormu?

Bu soruların cevabı olarak makinanın üretim tarihine bakılmaksızın, eğer makine AEA ‘da serbest dolaşım için 2006/42/EC Makine emniyeti yönetmeliğine göre CE işaretlemesi kapsamında değerlendirilecekse, sanki sıfır ve hiç kullanılmamış bir makine sınıfına konulup, tüm gereklilik ve testlerin eksiksiz makine üzerine uygulanıp, tüm  teknik dokümantasyonunun 2006/42/EC Makine Emnyeti Yönetmeliği EKVII şartlarını sağladığının kontrolünün yapılması gerekmektedir. Fonksiyonel , elektriksel, tasarımsal, güvenlik  ve mekanik açıdan fiziksel revizyonlar gerekiyor ise mevcut makine üzerinde bu düzenlemeleri yapma sorumluluğu ithalatçı/üretici/satın alan kişi/firma tarafından yapılmalıdır.

İkinci el makinalarda CE uygunluk değerlendirme işlemi SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. Makine Departmanı olarak seri numarası bazlı yapılmasını tavsiye ederiz. Her bir seri numarasına ait muayene raporları incelenmelidir. Yapmış olduğumuz birçok ikinci el/kullanılmış makine CE uygunluk değerlendirme projelerinde karşılaştığımız sorun uzun yıllar hizmet veren aynı model/marka teknik özelliklere sahip makinaların zamanla yapılan tadilat/revizyon ve iyileştirmeler ile belirli belli başlı fonksiyonel ve güvenlik özelliklerinin değiştiği hatta elektrik/elektronik sistemlerini oluşturan bileşenlerinin birbirinden çok farklı marka ve modellerde olduğunu tespit ettik. Kullanılmış makinalar için seri numara bazlı  birim doğrulama yapmak ürün güvenliğinin 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliğinin temel gereklerine  göre kontrolü ve raporlaması için sağlıklı olacaktır.

Yazar: Şükrü AYBAR

 

szutest-blog