CE Belgelendirme Süreci

Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini pazarlamak isteyenler, AB uygunluk normlarına dikkat etmek zorundadırlar. Bu şekilde hareket etmeyen ve ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlamayan sanayiciler ve diğer üreticiler, tasarladıkları, geliştirdikleri ve satışa sunmak istedikleri ürünleri AB ülkelerinde pazarlayamazlar. Belgenin alınabilmesi için belli bazı aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Mesela bir ürünü üretirken eğer AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanılmak isteniyorsa; öncelikle ürünlerin AB uygunluk normlarına uygun olup olmadı belirlenir. Bu aşamadan sonra ise AB ülkesi/ülkelerinde ürün ile alakalı bir mevzuatın olup olmadığı araştırılır çünkü bazı ürünlerin AB birliği ülkelerinde pazarlanmasına izin verilmemektedir bu nedenle CE işareti alabilmek için bu aşamadan sağlıklı bir şekilde geçmek gerekmektedir. Üretimle ilgili analiz ve değerlendirmeler yapılırken pazarlanacak ülkenin milli değerleri de göz önünde tutulmalıdır. Ürün ile ilgili Milli değerlerin bulunup bulunmadığı konusunda da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra direktif veya direktifler kapsamında yol haritası izlenir ve eğer ürünün pazarlanmasında herhangi bir sakınca yoksa AB ülkelerinde kolaylıkla pazarlanmasını sağlamak için ürünlere CE işareti verilir. Bu işaret, ürünün herhangi bir şekilde insan sağlığı, güvenliği, çevre sağlığı ve doğa sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmadığını gösterir ki (tüm bunlar yaşam kalitesinin daha üst seviyelere çıkması için geçerlidir) ve pazarlanmasına müsaade edilir.

Ürünlerin risk değerlendirilmesi

AB uygunluk normlarına bağlı olan ürünlerin kolaylıkla pazarlanabilmesi için önemli olan bir diğer aşama ise ürünün risk değerlendirmesidir. Üretilen ürünün doğru şekilde kullanılması durumunda, insan, çevre ve diğer canlıların hayat haklarını herhangi bir şekilde riske atılmadığını göstermek için risk analizi yapılmaktadır. Bu konuda yetkili olan firmalar, gerekli test ve laboratuar analizlerinden geçirdikleri ürün hakkında karar verirler. Bu görev, AB tarafından görevlendirilmiş ve akredite edilmiş firmalarca yapılmaktadır. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Avrupa Birliği’nin insan hayatına verdiği önem de aşikâr bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İnsan ve toplumun gelişmesi, kullanılan ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olmasına bağlıdır. Bir toplumda tüketiciler güven içinde değillerse, ülkenin gelişmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle AB de düzenlediği bazı yasalar sonucunda ülkelerinde pazarlanacak ürünlerin güvenilir olmasını istemektedir. 1996 yılında AB ile ülkemiz Gümrük Birliği arasında imzalanan bir yasa ile artık ülkemizden ihraç edilecek ürünlerde CE belgesi olması zorunlu bir hale getirilmiştir. Sadece Avrupa Birliği üye ülkelerinde değil, Türkiye’nin iç pazarlarında ürünlerin kolaylıkla dolaşım hakkına sahip olabilmesi için de bu belge verilmektedir. Yani kullanımında risk barındırmadığına güvenilen ve analizlerin sonucunun temiz çıkacağına inanılan ürünler için CE belgesi almak, hem üretici açısından hem de tüketici açısından çok daha olumlu sonuçlar sunmaktadır.

CE belgesi hakkında bilgi

AB ülkelerinde ürettiğiniz ürünlerin serbest dolaşım hakkı kazanması ve marka değerinizin kısa sürede daha fazla büyüme sağlayabilmesi için uyulması gereken kurallara dikkat etmekle mükelleftir üreticiler. Büyüyen ve gelişen bir sanayi ağına sahip olan ülkemizden her geçen gün yeni markalar dünyanın farklı yerlerine ihracat yapmaktadır. Tabi ki daha rahat dolaşım hakkına sahip olabilmek için CE belgesi alınması zorunludur. Siz de markanızın büyümesi ve daha fazla tanınmasını sağlamak için firmamız ile iletişime geçerek belge hakkında detaylı bilgi alabilir, ürünleriniz için CE işareti alabilirsiniz.