ECM Sertifikası

Yük Vagonlarının Bakımından Sorumlu Kuruluşların Sertifikasyonu

ECM Belgesi, her yük vagonu bakım kuruluşu tarafından sahip olunması gereken bir belgedir. “ ECM Sertifikası “ bakımdan sorunlu kuruluşa 2004/49/AT yönetmeliği gereğince verilir. Her demiryolu aracının, hizmete konulmadan veya demiryolu ağında kullanılmadan önce bakımından sorumlu bir kuruluşa sahip olması gerekir. Bu kuruluşlar, uyguladıkları bakım sistemi  sayesinde, bakımından sorumlu oldukları araçların güvenli şekilde çalışır durumda olmalarını sağlarlar. Kuruluşlar bakım faaliyetlerini gerçekleştirirken, bu faaliyetlerin her aracın sahip olması gereken bakım dosyasına, TSI hükümlerine ve bakım kurallarına uygun olmasını sağlar.

ECM sertifikası, başvuran bakım kuruluşunun bakım işlevlerini yerine getirme ve bakımın operasyonel fonksiyonlarını sağlayabilme yeteneğinin değerlendirilmesidir. Yük vagonları için bakımdan sorumlu her bir kuruluş, ulusal bir emniyet makamına uygun olarak tanınan veya onaylanmış bir kuruluş tarafından ruhsatlandırılır.

ECM sertifikası, yük vagonlarının bakımından sorumlu kuruluş tarafından kurulan bakım sisteminin 445/2011/EU düzenlemesine uygun olduğunu gösterir. ECM belgelendirme sistemi Avrupa Birliği dahilindeki demiryolu ağında kullanılacak yük vagonlarının bakımından sorumlu her kuruluş için geçerlidir.

ECM Belgesi alabilmek için gereken sistem aşağıdaki değerlendirme kriterlerini sağlayabilmelidir.

I. Yönetim işlevi şartları ve değerlendirme kriterleri
II. Bakım geliştirme fonksiyonu için koşullar ve değerlendirme kriterleri
III. Filo bakım yönetim fonksiyonu için koşullar ve değerlendirme kriterleri
IV. Bakım sağlama fonksiyonu için koşullar ve değerlendirme kriterleri

ECM uygulayıcısı bir bakım kuruluşu kendi sertifikasyon kurumunu seçme de özgürdür. Herhangi bir üye ülkede tanınmış veya akredite olmuş bir sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapabilir.

ECM Sertifikası Almak İçin Hangi Aşamalardan Geçilecek?

İlk başvuru ve değerlendirmesi
Belge değerlendirmesi
Saha denetimleri
Saha gözetimleri
Gözetim faaliyetleri

Bakım Dosyasında Hangi Bilgiler Bulunmalıdır?

Bakım Dosyası her araç için oluşturulmalıdır ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli tüm bilgileri içerir. Bakım dosyası aşağıdaki dört elementten oluşur.
Genel Dökümantasyon
Bakım Tasarımı Gerekçe Dosyası
Bakım Açıklama Dosyası
Konfigürasyon Dosyası