ISO 22000-2005

ISO 22000 Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve tüm dünyada tanınan gıda güvenliği yönetim sistemini tanımlar. Standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilir.

Günümüzde eski usul gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha sağlıklı ve güvenli gıda üretme” doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve Gıda Güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur.

Gıda Güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

ISO 22000 Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ve tüm dünyada tanınan gıda güvenliği yönetim sistemini tanımlar. Standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilir. Gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri ISO 22000 standardına göre belgelendirilebilirler.

Globalleşmesinin artmasıyla tedarikçilerin risk olasılığı artarken, özellikle gıda güvenliği seviyesinin ülkeden ülkeye değişmesinin bir sonucu olarak, bunların efektif bir şekilde yönetilmesi daha karmaşık bir hal alır.

Tüm bunlardan dolayı, doğru bir gıda güvenliği sistemine sahip olmak ve bunu güvenilir global bir organizasyon tarafından doğrulatmak ve daha da önemlisi tedarik zinciri boyunca gıda güvenliğini yönetmeye yardımcı olmak tüketicileri ve markanızı korumanızı sağlar.

Günümüzde pek çok gıda güvenliği standardı bulunmaktadır. Firmanıza uygun programın seçimi zor olabilir. Szutest, HACCP ve ISO 22000 standartları konusunda gelişmiş izlenebilirlik programlarının yürürlükte olmasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir.

ISO 22000:2005 Sisteminin Faydaları:

  • Maliyeti azaltır.
  • Tüketici güvenini arttırır.
  • Ölüm, hastalık gibi gıda güvenliği vakaları ile geri çağırmaları azaltır.
  • Çalışan motivasyonunu arttırır.
  • Rekabeti güçlendirir.
  • Marka değerini arttırır.