ISO 50001 belgesinin faydaları nelerdir?

Her üretim tesisi veya fabrika üretimleri miktarınca enerji tüketirler ve bu enerji birleştiğinde ülkeye giriş yapan toplam enerjinin büyük bir kısmına tekabül eder. Her ne kadar konutlarda ve diğer yaşam alanlarında da kullanılan enerjide tasarrufa gidilmesi gerekse de özellikle üretim tesislerinde enerji tasarrufunun yapılması hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı adına son derece önemlidir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, bu amaçla istenen bir kural topluluğudur. Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketiminin azalmasını amaçlayan bu belge, bu özelliği sayesinde hem daha az enerji kullanımını etkilemekte hem de üretim hacminin herhangi bir şekilde düşmemesini aksine artmasını etkilemektedir. Her şirket yöneticisinin kullanılan enerji konusunda bilgi sahibi olması ve varsa fazladan kullanılan enerji, bunun önüne geçmesi gerekmektedir. Yine ISO 50001 bu konuda da son derece önemli adımların atıldığı bir standartlar topluluğudur. Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altına almaya yardımcı olan ve azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen bir kuraldır. Üretim tesislerinde kullanılan cihazlar veya makineler, en çok enerji tüketen aletlerdir. Bu aletlerden dolayı meydana gelen enerji açığını kapatmak için de yine standartlara uygun şekilde çalıştırmak gerekiyor. Tüm bunlar ve daha fazlasını kapsayan enerji yönetim sistemi standardı ile hem ülkede enerji tasarrufu yapılmakta hem de daha sağlıklı üretimler gerçekleştirilebilmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin faydaları;

  • Sertifika ile uygulamaya konulan projelerde enerji tüketimi azalır,
  • Enerjiden kaynaklanan açıklar kontrol altına alınır ve gerekli düşürme yapılır,
  • Üretim tesisinde kullanılan mevcut cihazlar kontrol altına alınır ve kullanım kaynaklı oluşan enerji açığı kapatılır,
  • Üretimde verimliliğin artmasına yardımcı olur ve yasalara uygun olarak üretim yapılır,
  • Enerji fazlalığından kaynaklanan israfı azaltarak çevre sağlığını koruma altına alır,
  • Şirketin enerji verimliliği ile ilgili şirket profilini ön plana çıkartır ,
  • Sera gazı gibi insan ve çevre üzerinde büyük olumsuz etkilere neden olan etkenleri en az seviyeye indirir,

ISO’nun diğer kalite yönetim politikalarına entegre edilerek kaynak tasarrufu sağlamaya yardımcı olur.