Kaynaklı İmalat Süreçleri ve Ürün Belgelendirme

Kaynak, üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur.

Bir ürünün kalitesi muayene ile değil, imalat sırasında sağlanmalıdır. İmalat ve servis koşullarında problemlerden arınmış ürünler için, tasarım aşamasında malzeme seçiminden, imalat sonrası muayenelere kadar kontrollerin sağlanması gerekir. Örneğin, kötü tasarım, atölye veya sahada uygulamada ciddi ve maliyeti yüksek problemler yaratabilir. Yanlış malzeme seçimi veya kaynak koşullarının olumsuzluğu kaynaklı birleştirmelerde çatlağa neden olabilir. Sağlam ve etkili üretimden emin olmak için yönetim, muhtemel problem kaynaklarını bilmeye ve uygun kalite prosedürlerini uygulamaya ihtiyaç duyar. EN ISO 3834, farklı durumlar için uygulanabilen önlemleri belirler. Bu önlemler, aşağıdaki durumlarda

Sözleşme veya ihale hallerinde; kaynak kalite şartlarının şartnamesi olarak;

İmalatçılar tarafından, kalite kaynak şartlarının tesisi ve sürdürülmesi için;

Üçüncü taraf, müşteriler veya imalatçılar için kaynak kalite performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Güvenlik açısından kritik ürünlerin kapsam ve önemi, imalatın karmaşıklığı, üretilen ürünlerin kullanım aralığı, oluşabilecek metalürjik problemlerin kapsamı, kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi ürün performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı bakımından ayrıntılı, standart ve temel kalite şartları olmak üzere EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ve EN ISO 3834-4 şeklinde kalite seviyelerinde belgelenir.

EN 15085 Demiryolu Uygulamaları- Demiryolu Araçları ve Parçaları Üretimi, Revizyonu ve Bakımı standart serisi, demiryolu araçları ve parçaları üretim ve bakımı sırasında metal malzemelerin kaynaklı imalatında geçerlidir. Kaynak, bu işlemler için “özel yöntem” olarak tanımlanmıştır. Bu yöntem için gereklilikler, EN ISO 3834 standartlarında tanımlanmıştır.

5 bölümde ele alınan standardın 2. Bölümünde; EN 15085-2 Kaynaklı İmalat Yapan işletmelerin Belgelendirilmesi / Kalite Gerekleri ele alınmıştır. Firmalar 4 belgelendirme seviyesi  (CL- certification level)   altında belgelendirilirler. Belgelendirme seviyesi  firmaların üretim kapasiteleri ve performans sınıflarına göre  (CP A-CP D) belirlenir.

CL1 – Yüksek kalite sınıfında kaynak dikişleri içeren demiryolu araçları/araç parçaları. Tüm aracın imalatı kapsanmıştır. CL 2’den CL 4’e kadar tüm basamaklar da kapsanır. CL2 – Ana bileşenler dışında kalan, biniş kapıları, çatı donanımı vb. parçaların üretimi için bir alt sınıf kalite seviyesi belirlenmiştir. CL3 – Demiryolu taşıtlarının üretimine ait basit teçhizat parçalarının üretimini kapsar. Bu belgelendirme seviyesi, Kalite seviyesi CP D olan imalatları kapsar. CL4 – Kaynaklı üretim yapmayan, ancak demiryolu araçlarını ve araç parçalarını tasarlayan,  satın alıp monte eden veya satın alıp işleten işletmeler içindir.

Her sınıfa bağlı olarak, kalite sınıfları, ekipman ve personel kalifikasyonu ve kontrol/kabul kriterleri firmaya göre belirlenmesi gereklidir.

SZUTEST olarak bu belgelendirme seviyeleri dahilinde demiryolu araçları üreten firmanızı belgelendirebiliriz.

EN1090-1 standardı kapsamında, 305/2011 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği doğrultusunda, çelik veya alüminyum yapıların Başlangıç Tip Testleri ve Fabrika Üretim Kontrolü denetimi sonucunda CE markalanması ve;

imalat süreci kontrollerinin çelik yapılar için EN1090-2, AWS D.1.1, AWS D.1.5 ve AWS D.1.6; alüminyum yapılar için EN1090-3 ve AWS D.1.2 standartları kapsamında gerçekleştirilmesi hizmetlerini SZUTEST tarafından sizlere sağlamaktayız.