ISO 9001:2015 Revizyonu

ISO 9001:2008 Versiyonundan ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş süreci.

Değerli müşterilerimiz;

2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 9001 standardının 2015 versiyonu için geçiş süreci en geç 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Bu sürecin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

 • TÜRKAK’ın ISO 9001:2015 standardı ile ilgili kendi akreditasyon ve yetkilendirme sürecini tamamlaması.
 • Belgelendirme Kuruluşlarının TÜRKAK’tan ISO 9001:2015 versiyonu için akredite olmaları ya da mevcut akreditasyonlarını yenilemeleri
 • Belgelenen/belgelenecek kuruluşların uygulamakta oldukları Kalite Yönetim Sistemlerini ISO 9001:2015 versiyonuna göre revize ederek yeni standarda uygun hale getirmeleri
 • Belgelenen/belgelenecek kuruluşların denetimlerinin yapılması
 • Mevcut sertifikaların / yeni sertifikaların ISO 9001:2015 versiyonuna göre düzenlenmesi.

Bu sürecin işleyişi sırasında öncelikli olarak müşterilerimizin üzerine düşen sorumluluk;

 • Standardın ISO 9001:2015 versiyonunu edinmeleri.
 • Uyguladıkları kalite yönetim sistemini, standardın yeni versiyonuna göre revize etmeleri
 • Yapacakları revizyonlar ile ilgili değişiklikleri tanımlamalı,
 • Bu tanımlamalara göre yeni dokümantasyon yapılarını oluşturmaları,
 • Oluşturdukları yeni sisteme göre uygulamalarını güncellemeleri
 • Kalite Yönetim Sistemlerini standardın yeni versiyonuna uygun halde uygulanmaya başladıktan sonra Belgelendirme Kuruluşundan denetim için randevu almaları.

Sık Sorulan Sorular;

Eylül 2015 tarihi itibari ile standardın yeni versiyonu olan ISO 9001:2015 yürürlüğe girmiştir.

Mevcut belgelerin ISO 9001:2015 versiyonuna geçişi için 2018 yılına kadar sürecek bir süreç öngörülmüştür. 2015 versiyonu ile ilgili akreditasyon zinciri tamamlandığında belgelerin geçişleri de başlayacaktır.

Akreditasyon zinciri tamamlanana kadar belgelendirme kuruluşları ISO 9001:2008 versiyonu ile belge vermeye devam edeceklerdir. Akreditasyon zinciri tamamlandıktan sonra ISO 9001:2015 versiyonuna göre belge verilmeye başlanacaktır.

ISO 9001:2015 standardını edinmelisiniz. Ardından Kalite Yönetim Sisteminizi yeni standarda uygun hale getirmek için gerekli revizyonlarınızı yapmalısınız / yeni standarda göre Kalite Yönetim Sisteminizi kurmalı ve uygulamalısınız.

ISO 9001 standardı Eylül 2015 tarihinden itibaren revize edilmiştir. En geç 2018 yılı içerisinde belgenizi kullanmaya devam etmek istiyorsanız 2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalısınız.

Standartların bir ömrü vardır ve yeni gelişen durumlara karşı güncellenmeleri gerekmektedir. ISO 9001 standardı da 1994, 2000, 2008 yıllarında olduğu gibi 2015 yılında da güncellenerek ISO 9001:2015 olarak yayınlanmıştır. Kalite Yönetim Sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar ya da mevcut belgesini yenilemek isteyen kuruluşlar en geç 2018 yılı içerisinde ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş sürecini tamamlamış olmalıdırlar.

ISO 9001:2008 standardı 8 temel maddeden oluşmakta idi, ISO 9001:2015 standardı ise 10 temel maddeden oluşmaktadır. Yüksek Düzey Yapısı olarak adlandırılan ve tüm yönetim sistem standartlarının temel alt yapısını oluşturulan yapıya uygun olarak hazırlanmıştır. Risk Değerlendirme temeline oturan bir yaklaşım getirilmiştir. Yeni standart ile birlikte iş sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir. Gelecekte yayınlanacak standartlarla uyumun daha rahat sağlanabilmesi için Annex SL’e yer verilmiştir. Tedarikçilerle ilişkiler yerine “Paydaş Yaklaşımı” getirilmiştir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Eğitim Departmanımızın düzenleyeceği ISO 9001:2015 Eğitimlerine katılabilirsiniz.

SZUTEST bünyesinde bulundurduğu uzman Kalite Yönetim Sistemi denetçileri ile sistemlerinizin denetimlerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Geçiş süresi boyunca mail, bülten, internet sitesi, broşürler, genel katılıma açık eğitimler, online eğitimler vb. şekillerde ISO 9001:2015 versiyonu ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edecektir. Sizler konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen genel katılıma açık eğitimlerimize ya da online eğitimlerimize katılarak ISO 9001:2015 versiyonu hakkında güncel ve doğru bilgilere kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3 TERİMLER TARİFLER

4 KURULUŞ BAĞLAMI
4.1 Organizasyon ve yapısını anlama
4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 PLANLAMA
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlaması

7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilikler
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8 OPERASYON
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1 İç denetim
9.2 Yönetim Gözden Geçirilmesi

10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler