Szutest Enerji Verimliliği Danışmanlığı Hizmetleri

SZUTEST enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak üzere Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketidir.

İşletmelerde enerji verimliliğine konu yeni tesis edilecek sistemler/prosesler ile mevcut sistemler/prosesler üzerinde öngörülen yatırıma yönelik projelerde; analiz, ölçüm, değerlendirme ve öneriler geliştirilmesi süreçlerinde rol alınarak çok önemli profesyonel destek sağlanmaktadır.

  • Enerji Yöneticiliği Danışmanlık Hizmetleri,
  • Binalarda Enerji Verimliliği İçin Etüt hizmetleri.
  • Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği İçin Etüt hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama,
  • Ölçüm hizmetleri,
  • Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme,

İletişim numaramızdan ulaşarak detaylar hakkında bilgi edinebilir, hizmet alımı için başvuruda bulunabilirsiniz.

SZUTEST > Enerji Verimliliği > Enerji Yöneticiliği Danışmanlık Hizmetleri