Szutest Enerji Verimliliği Danışmanlığı Hizmetleri

SZUTEST enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak üzere Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce hem sanayide hem de bina sektöründe yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketidir.

İşletmelerde yeni tesis edilecek sistemler/prosesler ile mevcut sistemler/prosesler üzerinde yapılacak revizyonları içeren projelerde; analiz ve ölçümler yolu ile alınan veriler değerlendirilmekte ve öneriler geliştirilerek işletmelerde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik çok önemli profesyonel destek sağlanmaktadır. Yürüttüğümüz faaliyetler ana başlık olarak aşağıda sıralanmıştır.

  • Endüstriyel tesislerde ve Binalarda Enerji Verimliliği için Etüt hizmetleri
  • Endüstriyel İşletmelerde  Verimlilik Artırıcı Projehazırlama,
  • Endüstriyel tesislerde ve Binalarda Enerji Yöneticisi Görevlendirme Hizmetleri,
  • Ölçüm hizmetleri,
  • Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme,
  • Sistem/Ekipman bazlı ölçüm ve performans değerlendirme hizmetleri

İletişim numaramızdan ulaşarak detaylar hakkında bilgi edinebilir, hizmet alımı için başvuruda bulunabilirsiniz.