Szutest Enerji Verimliliği Danışmanlığı Hizmetleri

SZUTEST enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak üzere Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketidir.

İşletmelerde enerji verimliliğine konu yeni tesis edilecek sistemler/prosesler ile mevcut sistemler/prosesler üzerinde yapılacak revizyonlar içeren projelerde; analiz, ölçüm, değerlendirme ve öneriler geliştirilerek çok önemli profesyonel destek sağlanmaktadır.

  • Enerji Yöneticiliği Danışmanlık Hizmetleri,
  • Binalarda Enerji Verimliliğiİçin Etüt hizmetleri.
  • Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliğiİçin Etüt hizmetleri ve Verimlilik Artırıcı Proje Hazırlama,
  • Ölçüm hizmetleri,
  • Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme,

İletişim numaramızdan ulaşarak detaylar hakkında bilgi edinebilir, hizmet alımı için başvuruda bulunabilirsiniz.