Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Enerji piyasasında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı olarak görev yapmak isteyen mühendislerin binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması, binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi konularında bilgilendirilmelerini ve bu alanda çalışabilmeleri için belgelendirilmelerini sağlamaktır.

 • Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği
 • Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi
 • BEP-TR 2 Yazılım Programı tanıtım v euygulama
 • 3 Saat teorik eğitim
 • 15 Saat uygulama eğitimi

olmak üzere toplam 18 saat

 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-elektronik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Mimarlık

bölümlerinin birinden mezun olmak

 1. İmzalı EKB Uzmanı Kayıt Formu ekinde:
 2. Diploma / Mezuniyet Belgesi (onaylı örneği)
 3. 2 adet fotoğraf
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. Mevcut Binalar için başvuru sahiplerinin Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketinde çalıştığına dair belge
 6. Yeni Binalar için başvuru sahiplerinin SMM Belgesi (onaylı)

“Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ” uyarınca eğitim programının en az 16 saatine devam edilmesi gerekmektedir.

 

İSTANBUL18-19 EKİM CUMA CUMARTESİ