• Yetkiler ve Belgeler
 • 2007 yılından itibaren kendi akreditasyon ve notifikasyonlarına sahip olmaya başlayan kuruluşumuz şu anda TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’tan TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17065 ve TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve IAS (International Accreditation Services) tarafından akredite edilmiş ve 8 AT yönetmeliğinde, ilgili bakanlıklar tarafından (T.C. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 2195 nolu ‘’onaylanmış kuruluş’’ olarak atanmıştır
 • Akredite olduğumuz standartlarTS EN ISO/IEC 17021:2011 Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses Ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
 • Onaylanmış kuruluş olarak atandığımız yönetmelikler305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • 2014/29/EU (Eski-2009/105/EC) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • 2014/68/EU (Eski-97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • 2009/142/AT (Eski-90/396/At) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 • 92/42/AT Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 • 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • 2014/33/EU (Eski-95/16/AT) Asansör Yönetmeliği
 • 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği

SZUTEST > Dökümanlar > Yetki ve Belgeler