CE Belgesi nasıl alınır, nereye başvuru yapılır?

‘European Conformity’, yani “Avrupa Normlarına Uygunluk” belgesi olarak adlandırılan “Conformity” belgesi, ürünlerin AB pazarlarında kolaylıkla pazarlanmasını sağlamak için üreticilerden istenen bir belgedir. Sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda geliştirilen belge, üretimlerin saydığımız bu özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde üretim yaparak bu üretimleri Avrupa Birliği üye ülkelerine ihraç etmek isteyen üreticiler, bazı yasalara uymak zorundadırlar. Üretilen makinelerin veya CE belgesi standartları içerisinde olması gereken ürünlerin güvenirliğini kanıtlamak amacıyla istenen belge, bir anlamda ürünlere serbest geçiş hakkı tanımaktadır. CE belgesi taşımayan ürünlerin AB ülkelerine girişi yasaktır bu nedenle günümüz ihracatçıları ürettikleri ürünlere belge almak için uğraş vermektedir. İnsanı ve çevreyi korumayı amaçlayan belgenin aslında bir gereklilik olmasının ötesinde üreticinin tüketiciye olan saygısını göstermektedir. Bir markanın kısa sürede büyümesini en çok tetikleyen nedenlerin başında tüketiciyi korumaya yönelik attığı adımlardır. Sağlıklı şekilde üretim yapmak, üretimlerin insan ve çevre sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını kanıtlamak, markanın değerinin büyümesine ve daha kısa sürede tanınmasına yardımcı olur. bir zorunluluk olarak görülen CE belgesi de tam olarak bu anlamda üreticiyi destekleyen ve tüketiciyi de koruyan bir belgedir. Daha önceki dönemlerde denetimlerin sıkı olmaması yüzünden insan hayatı başta olmak üzere diğer canlıların hayat hakları bir şekilde bilinçli veya bilinçsiz şekilde üretilen makine ve diğer ürünlerden dolayı tehlike ile karşı karşıya kalmakta idi. ancak yasanın çıkartılması ve denetimlerin sıkılaştırılması bu tip durumları ortadan kaldırma konusunda başarılı oldu.

CE işaretinin avantajları nelerdir?

Bir üretici için önemli olan en temel şeylerden biri de ürettiği makine veya diğer ürünlerinin kısa sürede dünya genelinde bilinirlik kazanmasıdır. Marka değerinin yükselmesi ve daha fazla kişi tarafından benimsenmesi için gerekli olan bazı şartlar yerine getirildiğinde, beklentileri elde etmek hiç de zor değil ama bunu başarabilmek için de belli bazı standartlara uygun şekilde üretim yapmak ve bunu belgelendirmek gerekmektedir. CE işareti, makine ve elektronik eşyalar başta olmak üzere insanın doğrudan ulaştığı cihazlara verilen bir semboldür. Aslında her ne kadar belge olarak bilinse de bunun tam anlamıyla bir işaret olduğunu söylemek gerekiyor. Satın aldığınız herhangi bir elektronik cihaz üzerinde eğer bu işarete yer verilmemişse AB standartlarına uygun şekilde üretilmediği anlaşılmalı ve bu ürünlerden uzak durulması gerekmektedir. Avrupa Birliği, halklarını korumak ve güvenliklerini riske atmamak için ithal edilen ürünlerde bu işareti zorunlu olarak koşmaktadır aksi halde ürünlerin pazarlarda satışa sunulması, reklamının yapılması veya ürün üzerinde çalışma yapılmasına izin verilmemektedir. Türkiye’de de yasal olarak uyulması gereken bu yasa veya kanun sayesinde ülke vatandaşları kullandıkları ürünleri daha emin şekilde kullanabilmektedir. 1996 yılında AB ülkeleri ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen anlaşma sonucunda yürürlüğe giren CE belgesi, tarım ürünleri dışında kalan diğer tüm ürünlere uyulması gereken bir kural olarak belirtilmiştir. Ülkemiz Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3. Ülkelerden farklı bir konum kazanan ülkemiz, AB pazarlarında rekabet gücünü bu belge sayesinde arttırmayı başarmıştır.

CE Belgesi nasıl alınır?

CE belgesi almak için istenilen bazı evrakların tamamlanması durumunda ilgili makamlara başvuruda bulunularak belge alınabilmektedir. Ticari sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, oda kayıt belgesi fotokopisi, SSK hizmet döküm fotokopisi, malzeme sertifikaları, ürünle ilgili kullanım kılavuzu, ürünle ilgili teknik çizimleri içeren belgenin tamamlanması ile başvuru sürecine girilmektedir.