CE Belgesi ile ürünlerinizi dünyaya pazarlayın

Ticaret, geçmişten günümüze farklı şekillerde yapılan bir yaşam biçimidir. İnsanların daha sağlıklı yaşayabilmesi, tükettikleri ürünlerden herhangi bir zarar görmemesi için bilinmesi gereken önemli bazı detaylar vardır. Ürünlerin hangi koşullarda üretildiği, insan, çevre ve doğa hayatına olan etkisinin pozitif mi yoksa negatif mi olduğu konusunda araştırma yapmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde tüketiciler satın aldıkları ürünlerden emin olabilirler. Tabi ki her tüketici satın aldığı her ürünün detaylarını incelikleri ile birlikte detaylandıramaz, bunun için de devletlerin oluşturduğu bazı mekanizmalar vardır. Çünkü devletler ve yöneticileri, halkın güvenlik ve sağlığından mesuldürler ve dolayısıyla halkın zarar görebileceği herhangi bir ürünü farklı ülkelerden geçişine izin vermemekle mükelleftirler. 1985 yılında Avrupa Birliği’nin “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamında kabul gördüğü bazı kurallar, ithal edilen bazı ürünlerde geçerli kılınmış ve bu kurallara uygun olarak üretim yapmayan şirketlerin ürünlerinin ülke sınırlarına geçişi yasaklanmıştır. CE belgesi veya ürünler üzerinde gördüğümüz şekli ile CE işareti, Avrupa Birliği’nin “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamında belirlenen kurallara uygun üretildiği anlamını taşımaktadır. Türkiye’de üretim yapan ve ihracat ile ilgilenen sanayiciler için de geçerli olan bu belge, İngilizce bir kısaltma olup açılımı “Conformity of European” dır. Bilinenin aksine bir belge olmayan “güvenilir” anlamına gelen bir işaret olan CE, ürünlerin Avrupa Birliği üye ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanması için sahip olunması gereken bir tür kimliktir.

Ürünlerinizi rahatça pazarlayın

Elektronik ürünler başta olmak üzere bazı cihazlar ve aletlerin üzerinde sık görmeye alışık olduğumuz CE işareti, ürünün kaliteli ve güvenilir olduğunu gösteren bir işarettir. Bir ülkede yaşamın kaliteli olması, sağlığın ve tüketimin güvenli olabilmesi için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Her ne kadar ticari geçmiş insanlık ile aynı dönemlere kadar uzansa da daha önceki dönemlerde teknolojinin bu kadar ilerlemediği bir gerçektir. Bu da satın alınan ürünlerin kolaylıkla kullanılmasına herhangi bir mani oluşturmamakta idi. fakat aksine geçmişten günümüze geldiğimizde, üretimlerde kullanılan malzemelerin değiştiği ve kullanılan bazı maddelerin insan sağlığı başta olmak üzere çevre ve doğa sağlığını olumsuz etkilemektedir. Tüm bunların önüne geçebilmek ve daha yaşanılır bir toplum inşa etmek için her ülke kendine göre bazı kurallar getirmekte ve ithal edilecek ürünlerin bu kurallar çerçevesinde üretilmesini istemektedir. Avrupa Birliği üye ülkelerinde de bu kurallar bulunmaktadır. Ürün koli ve ambalajları üzerinde CE işareti olması zorunluluğunun nedeni de budur. Bir tür geçiş serbestliği kimliği olarak da değerlendirebileceğimiz bu işaret, üretilen ürünlerin gerekli bazı test ve analizlerden geçirilmesinden sonra verilen CE belgesi ile onaylanmaktadır. Daha fazla müşteri potansiyeline ulaşmak ve ürünlerin farklı ülkelerde pazarlanmasını sağlayabilmek için sanayicilerin belge alması zorunludur.

Belge başvurusu için arayın

CE işareti verme yetkisi verilen kurumlar aracılığı ile alınabilen sertifika ile ürünlerinizin serbestçe AB ülkelerinde dolaşımını sağlayacaktır. Akredite edilmiş firmamız ile iletişime geçerek ürünlerinizin gerekli test ve laboratuar analizlerinden geçmesi talebinde bulunabilir, uygun olan ürünleriniz için sertifika alabilirsiniz. Uzun zamanların deneyim ve uzmanlığı ile müşterilerimize hizmet verdiğimiz firmamız ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir, CE belgesi almak için hazırlamanız gereken evraklar konusunda yardım alabilirsiniz.