KAYNAKÇI SERTİFİKALANDIRMA

Bu direktifçe tanımlanan yapı malzemesi; her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır.

1 Temmuz 2013’de CPD olarak da bilinen 89/106/AT Yapı Malzemeleri Direktifi yerini 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğineburadan ulaşabilirsiniz. Yeni direktif de eskisi gibi Avrupa Ekonomik Alanına ek olarak İsviçre ve Türkiye’yi de kapsamakta.

Bu direktifçe tanımlanan yapı malzemesi (inşaat malzemesi); her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır. Yapı malzemesini yapının taşınmaz bir parçası olan tüm bileşenler olarak düşünmekte mümkün.

Uyumlaştırılmış standartlar kapsamında bulunan veya uyumlaştırılmış bir standardı bulunmayan fakat hakkında bir Avrupa Teknik Onay yayımlanan tüm ürünlerin CE markası taşınması zorunlu kılınmış durumda.

Peki CPR altında CE markası pratikte ne ifade etmektedir?

CPR Kapsamına giren bütün ürünleri,

Üzerinde CE markası olmayan ürünlerin piyasa arz edilememesini,

Performans Beyanının yayımlanması ve sağlanmasını.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği eski direktifte olan bazı kavramları değiştirdi ve yeni bazı kavramlar getirdi. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekildedir,

‘Uygunluk Teyit Sistemi’ tanımı yerine ‘Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD)’ sistemleri tanımı geldi.

PDDD sistemleri, direktifin Ek V kısmında verilen ve ürünün CE işaretlenmesi sürecinde piyasaya arz eden (üretici, dağıtıcı, yetkili temsilci vb.) kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşun görevlerini ve sorumluluklarını belirleyen bir sistemler tablosudur.

Performans Beyanı ise daha eski direktifte tanımlanan ‘Uygunluk Beyanının’ yenilenmiş, geliştirilmiş ve biraz daha detaylandırılmış hali.

Performans Beyanı piyasaya arzı gerçekleştirilecek ürünün temel karakteristiklerini ortaya koyan bir dokümandır. Müşteri (dağıtıcı veya kullanıcı) veya yetkili organlar tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Bu yönetmelik altında, EN 1090 çelik yapılar başta olmak üzere her türlü yapısal metal ürünlerde (Alüminyum ve Çelik Profiller), farklı birçok amaçla kullanılan yapı kimyasalları ve mastik gibi sızdırmazlık ürünlerinde, doğal taşlar, mermerler, banyo ve mutfak malzemeleri, su ve ısı yalıtım malzemelerinde, yangın testleri de dahil olmak üzere tip testleri ve CE belgelendirme süreçleri başlıca hizmetlerimiz arasındadır.

EN 1090 Çelik Yapıların CE işaretlemesi

EN 1090-2 Standardına göre Çelik, EN 1090-3 standardına göre ise Alüminyum konstrüksiyonların uygunluk değerlendirme ve belgelendirme süreçleri, uyumlaştırılmış bir standart olan ‘’EN 1090-1 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları’’ standardına göre gerçekleştirilmektedir.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ürünlerin uygunluğu, ürünün tip testleri, hesaplamaları ve fabrika üretim kontrol sistemi temelinde değerlendirilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu değerlendirmenin olumlu sonuçlanması ile ‘Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi’ yayımlanmakta ve üreticiler ürünlerine CE işareti iliştirme hakkına sahip olmaktadırlar.